สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง (25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56)

Advertisement สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 17 ธ.ค.56 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 13300 – 14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. Advertisement บรรจุครั้งแรกที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 7 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดโทร 0 29407227 หรือ 0 29405550-1 […]