ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 30 ต.ค.56)

Advertisement ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ต.ค.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็คทรอนิคส์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เลขที่ 24/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (27 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา คุณวุฒิและรายละเอียดงาน   ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.สามารถปฏิบัติงานการสอนนักเรียนระดับบริบาล และอนุบาลได้ 3.สามารถปฏิบัติงานราชการอื่นๆ นอกเหนือจากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักในสถาบันอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปะและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ป.ตรี 15,190 บาท ป.โท 19,890 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หอศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ หรือกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบการบดี (ตลิ่งชัน) ม.ศิลปากร   ดูคุณสมบัติทั่วไป / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร  

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เงินเดือน 15,960 บาท 2.ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ในสาขาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขยาย การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ บริหารธุรกิจ เงินเดือน 12,240 บาท สมัครงานราชการกศน.จ.ชลบุรี  ด้วยตนเองได้ที่  สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ […]

เทศบาลตำบลนาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 อัตรา

เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3  จำนวน10 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สันทนาการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นิติกร เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 บาท ปวช. […]

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง (21 ส.ค.-13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท  เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง  (21 ส.ค.-13 ก.ย.56) เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.1 ช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 2.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา 2.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา 2.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา 2.4 […]

ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ลิ้งดาวโหลดอยู่ล่างสุด) เงินเดือน ปริญญาตรี เดือนละ 17,290 บาท ปริญญาโท เดือนละ 21,320 บาท สมัครงานราชการ ม.ราชภัฏธนบุรี ด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร   02-890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  6 ส.ค.56 ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร  4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือที่ www.dru.ac.th >>> ดาวโหลดใบสมัคร / และอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร /ประกาศรับสมัครงานราชการ ม.ราชภัฏธนบุรี

1 2