ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20 ส.ค.64

Advertisement   Advertisement วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th เลือก “ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัย สหวิทยาการ)” และส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) ได้ที่อีเมล [email protected] ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสถาบัน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 24 ก.ย.56)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติฯ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ […]

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)       สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาโท ทางการบริหาร (เช่น บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์) นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ (เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห์) จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (เช่น การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ) วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสถิติฯ จากสถาบันการศึกษาที่ […]

error: