เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

Advertisement เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สายงานระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา สายงานระดับ 3 บุคลากร จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน สายงานระดับ 2 วุฒิ ปวท 10,880 บาท วุฒิ ปวส 11,510 […]

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา (15 – 31 ก.ค.57)

ม.ราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ 15 – 31 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา) อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง – เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ – […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (30 ม.ค. – 12 ก.พ.57)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 12 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ 1. วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน พิจารณาเสนอแนะ […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (15 พ.ย. – 13 ธ.ค.56)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. – 13 ธ.ค.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,190 บาท และเงินพอกตำแหน่ง เดือนละ750 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15พ.ย.-13 ธ.ค.56 2.นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ประเภท พนักงานเงินรายได้ประเภทเงินชั่วคราว อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,190 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15พ.ย.-6 ธ.ค.56 สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดโทร 0-2564-4440 ต่อ 1646-1649 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (บัดนี้ – 30 ต.ค.56)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็คทรอนิคส์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร เลขที่ 24/44 ม.1 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (27 ก.ย. – 4 ต.ค.56)

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา คุณวุฒิและรายละเอียดงาน   ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.สามารถปฏิบัติงานการสอนนักเรียนระดับบริบาล และอนุบาลได้ 3.สามารถปฏิบัติงานราชการอื่นๆ นอกเหนือจากงานภาระหน้าที่ของตำแหน่งได้   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา […]

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักในสถาบันอุดมศึกษา 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 27 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปะและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน ป.ตรี 15,190 บาท ป.โท 19,890 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ หอศิลป์ ม.ศิลปากร วังท่าพระ ถ.หน้าพระลาน กรุงเทพฯ หรือกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบการบดี (ตลิ่งชัน) ม.ศิลปากร   ดูคุณสมบัติทั่วไป / เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร  

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กศน.จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เงินเดือน 15,960 บาท 2.ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ในสาขาบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขยาย การตลาด การเงินและการธนาคาร การจัดการ บริหารธุรกิจ เงินเดือน 12,240 บาท สมัครงานราชการกศน.จ.ชลบุรี  ด้วยตนเองได้ที่  สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี  97/32 ม.1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ […]

เทศบาลตำบลนาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 10 อัตรา

เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3  จำนวน10 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com เทศบาลตำบลนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สันทนาการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน นิติกร เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 บาท ปวช. […]

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง (21 ส.ค.-13 ก.ย.56)

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท  เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 จำนวน 8 ตำแหน่ง  (21 ส.ค.-13 ก.ย.56) เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน จ.ชัยนาท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง 1.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.1 ช่างโยธา 1 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 2.1 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน2 จำนวน 1 อัตรา 2.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 จำนวน 1 อัตรา 2.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 จำนวน 1 อัตรา 2.4 […]

1 2