กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (10 – 31 ต.ค.56)

Advertisement กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยด้านการบิน) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางความปลอดภัยด้านการบิน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารการบิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบริหารกิจการการบิน (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ 1.1 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) อัตราเงินเดือน : […]