สถาบันพระประชาบดี รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21 มิ.ย.64

Advertisement   สถาบันพระประชาบดี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สถาบันพระประชาบดี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ตามที่แนบท้าย และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่ช่องทางโทรสาร หมายเลข 0 2577 1810 หรือทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2577 1810 ในวันและเวลาราชการ โดยจะปิดรับเอกสารการ สมัครในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. […]

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (15 – 22 ก.ค.57)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่15 – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสถานการณ์ด้านสังคม เพื่อให้การจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (2) ติดตามดูแลการทำงานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้การ ทำงานของอาสาสมัคร/องค์กรเครือข่ายมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานและเป็นไป ตามมาตรฐานที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดไว้ (3) เป็นผู้ช่วยวิทยากรในโครงการด้านการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นทางสังคมให้กับบุคคลภายนอกองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างถูกต้อง [ads=center] […]

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 22 ต.ค.56)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท 2.นิติกร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ เงินเดือน 15,960 บาท 3. พนักงานอำนวยการ 1 อัตรา คณวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส เงินเดือน ม.6 9,110 บาท ปวช. 9,960 บาท ปวส. 12,240 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ค่าสมัครสอบ 200 […]

สนง.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (13-19 ก.ย.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.นักพัฒนาสังคม อัตราว่าง: 2 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ สังกัด กลุ่มบริหารทั่วไป ส่วนกลาง กรุงเทพฯ 2.นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง: 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 15,960 บาท ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการ และการเงินการธนาคาร สังกัด กลุ่มบริหารทั่วไป ส่วนกลาง กรุงเทพฯ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกองทุน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 อาคาร A ชั้น […]