สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ บัดนี้-30มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement Advertisement สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 อัตรา โปรดยื่นขอโอนด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 12-30 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 7310  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 5 หน้า)