สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครนักประชาสัมพันธ์

Advertisement   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 จนถึง วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2524 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ใต้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 035-613003, 081-8564214 และ 098-9853184(ในเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ บัดนี้-30มิ.ย.60

  สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 1 อัตรา โปรดยื่นขอโอนด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 12-30 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2141 7310  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 5 หน้า)  

(54อัตรา สมัครออนไลน์) บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครงานบัดนี้-31ส.ค.59

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ ลงทะเบียนสมัครงาน การลงทะเบียนสมัครงานทางเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/?Lang=Th จะทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการอัพเดทข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา 1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี – สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 17 อัตรา เปิดรับสมัคร8 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานใน่สวนภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้า และบริการ การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ […]

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 19 พ.ย.56)

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มนุษย์ศาสตร์ (สื่อสารมวลชน), นิเทศศาสตร์ (วิชาเอกประชาสัมพันธ์, วารสารศาสตร์,วิทยุโทรทัศน์) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์เกี่ยวบกับงานประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ปี – มัทักษะด้านการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ต.ค. – 4 พ.ย.56)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญหา อ.เมือง จ.นนทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อรับสมัครงาน อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา (5-11 พ.ย.56)

รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งวันที่ 5-11 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทางบัญชี,บริหารธุรกิจ,เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เงินเดือน 15,960 บาท ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี สาขาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน, บริหารธุรกิจ เงินเดือน 15,960 บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี […]