สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงานราชการ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

Advertisement สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)       สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักบริหารงานบุคคล อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร / เอกสารที่ต้องใช้สมัคร << ดาวโหลดใบสมัครงาน ตำแหน่งนักบริหารงานบุคคล << 2.ตำแหน่ง นักบริหารงานประชุม อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) ปฏิบัติงาน […]