กนอ. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี-โท TOEICไม่ต่ำกว่า500

Advertisement การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองบริการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 2. วิศวกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม/เคมี/ไฟฟ้า หรือเทียบเท่า 2) มีผลคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนนขึ้นไป 3. นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/เคมี […]

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร รับสมัครนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน19,500

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัด งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณมัณฑนศิลป์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsift Office เช่น Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.-27 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556) บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานไปรษณีย์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ [highlight]เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50[/highlight] สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อัตราเงินเดือน 10,740 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4” ปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขา วิทยายาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 อัตราเงินเดือน 13,740 บาท จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักบริหารงานทั่วไป 4” ปริญญาตรี สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 อัตราเงินเดือน […]