สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักนิติวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 2-6 ส.ค.64

Advertisement Advertisement   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปที่ E – mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19พ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : [email protected] บัดนี้-19พ.ค.64 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.)  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ สมัครออนไลน์25ก.ย.-1ต.ค.61

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางพิษวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://cifs.thaijobjob.com ภายในวันที่ 25 ก.ย.-1 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (4 – 10 ก.ย.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักนิติวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน :     15,960. บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, นิติวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหน่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (21 มิ.ย – 10 ก.ค.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ (21 มิ.ย – 10 ก.ค.56)   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครงานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักนิติวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 15960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงานราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ : สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักเลขานุการกรม กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ค่าธรรมเนียม 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : สำนักเลขานุการกรม กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ […]