เรือนจำกลางปัตตานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (9-13 ก.ย.56)

Advertisement เรือนจำกลางปัตตานี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     6 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงาน ณ เรือนจำกลางปัตตานี ต้องผ่าน กพ. ภาค […]