ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31 พ.ค.64

Advertisement   ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม โครงการพัฒนาคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาล ภายใต้มาตรการเบี่ยงเบนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม(Diversion) ตำาแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมประจําศาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์หมายเลข โทรศัพท์ 0 3524 1021 ต่อ 424 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(สมัครออนไลน์)กรมพินิจฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี5-22ก.พ.61

    กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-22 ก.พ.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.61

    กรมคุ้มครองสิทธิแและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเขารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0 2141 2801 ภายในวันที่ 15-19 ม.ค.61 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครนักจิตวิทยา(ป.โท) บัดนี้-1พ.ย.60

  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน : 21,000 บาท วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 1 พฤศจิกายน 2560  ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโทที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในสาขาวิชาจิตวิทยา   จิตวิทยาการให้คำปรึกษา  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  จิตวิทยาคลินิก  หรือสาขาวิชาใดที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 2. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี หลักฐานการสมัครที่ต้องมี :  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท 24เม.ย.-4พ.ค.60

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ภายในวันที่ 24 เม.ย.-4 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 8578 หรือ 0 2590 8384 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

รพ.ธัญญารักษ์สงขลา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา บัดนี้-3ม.ค.60

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ใหม่) ภายในวันที่ 26 ธ.ค.59-3 ม.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ป.โท รับสมัคร17-28ต.ค.59 เงินเดือน21,000

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหารระบบบริหารสุขภาพจิต อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต ภายในวันที่ 17-28 ต.ค.59 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2590-8578 หรือ 0-2590-8384  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  

รพ.จิตเวชสงขลาฯ รับสมัครนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาคลินิก วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000-19,500

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 6-15 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม  

สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ ราชนครินทร์ รับสมัครนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี 2 อัตรา เงินเดือน13,300

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  เปิดรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก – มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ค.-7 มิ.ย.59 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราขนครินทร์ หลักฐานการสมัครที่ต้องมี – รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป – สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง  […]