กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา (บัดนี้ – 31 ม.ค.57)

Advertisement กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาโท) 2 อัตรา 2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (วุฒิปริญญาตรี) 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือป.โท สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/กายภาพ/ประยุกต์ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 มกราคม 2557 3.ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มกราคม 2557 สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักบริหารระบบบริการ […]