กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา (9 – 29 ม.ค.57)

Advertisement กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 ม.ค.57 Advertisement ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :      (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสมัครข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1 – 19 ก.ค. 2556)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดสมัครข้าราชการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (1 – 19 ก.ค. 2556)   กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [highlight]อัตราเงินเดือน 13,300-14,630 บาท[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปกิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย การสมัครงานราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 1) อาคารตั้ว ฯ ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2556 […]