ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

Advertisement มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและ บัญชีปฏิบัติการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)     ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  1 อัตรา เงินเดือน 15,190 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร 02 849 7500 – 7530 ต่อ 31704 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]