กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบ’นักการทูตปฏิบัติการ’50อัตรา ป.ตรี/ป.โททุกสาขา สมัครออนไลน์บัดนี้-12ต.ค.61

Advertisement   Advertisement   กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 50 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง  ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://mfa.thaijobjob.com 19ก.ย.-12ต.ค.61 Advertisement คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     

(40อัตรา สมัครออนไลน์) กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุรับราชการ รับสมัคร12ก.ย.-5ต.ค.59

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 จำนวน 40 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ  1. ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง หรือ 2. ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง  อัตราเงินเดือน ป.ตรี 15,000-16,500 บาท ป.โท 17,500-19,250 บาท เปิดรับสมัครสอบทางเว็บไซต์ http://job.mfa.go.th หัวข้อ "สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙" ภายในวันที่ 12 ก.ย.-5 ต.ค.59 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 55 อัตรา (2 – 24 ธ.ค.56)

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ 55 อัตรา สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 24 ธ.ค.56     ชื่อตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ เงินเดือน ป.ตรี 15,000 – 16,500 บาท ป.โท 17,500 – 19,250 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี หรือป.โท ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชา ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัครโดยสังเขป มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นด้วยก็จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ไม่ต้องผ่าน ก.พ. […]