สถาบันปรัชญารัสเซีย จัดสรรทุน 3 แสนบาท วิจัย “นรก” และ “ความชั่วร้าย”

Advertisement สถาบันปรัชญารัสเซีย – วันที่ 30 ธ.ค. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ เอร์เบเค รายงานว่า สถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย (Russian Academy of Sciences) จัดสรรเงิน 742,000 รูเบิล (ราว 333,000 บาท) เป็นทุนดำเนินการวิจัยว่า “การมีอยู่ของนรกเป็นความชั่วร้ายหรือไม่” Advertisement ข้อมูลดังกล่าวปรากฏเป็น หลักฐาน ในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลรัสเซีย โดยสถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย วางสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 29 มี.ค. และสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในการวิจัยดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ส่วนผู้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลมีเพียงคนเดียว คือ อีกอร์ กัสปารอฟ ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งรัฐโวโรเนจ เอ็น.เอ็น. บูร์เดนโค และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้ ตามข้อมูลเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล สถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์รัสเซีย จัดสรรทุนดำเนินการวิจัยดังนี้ Advertisement – 667,000 รูเบิล (เกือบ […]