ส.ว.แนะรัฐบาล ชะลอ สั่งซื้อวัคซีน ห่วงปริมาณล้น เกินความต้องการ

Advertisement อึ้ง ส.ว. แนะ รัฐบาล ชะลอ สั่งซื้อวัคซีน ห่วงปริมาณล้น เกินความต้องการ วันที่ 14 มิ.ย. วุฒิสภา พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท หลังผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ทั้งนี้ นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา มีข้อเสนอแนะว่า การจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 50 ล้านโดส เมื่อรวมกับวัคซีนเดิม ของแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ชิโนแวค 7.5 ล้านโดส ไม่รวมที่จะสั่งเพิ่มอีก 1 ล้านโดส อาจทำให้มีปริมาณวัคซีนล้นเกินความต้องการ และอาจมีปัญหาจำนวนผู้ฉีดวัคซีนน้อย อันเกิดจากผู้ที่กลัวและไม่ต้องการฉีดวัคซีน “ดังนั้น รัฐอาจเตรียมมาตรการจูงใจและชะลอการสั่งซื้อวัคซีน เพื่อรอดูสถานการณ์ เพราะความต้องการวัคซีน มักจะมีมากในระยะแรก หรือใน 2 เดือนแรก และหลังจากนั้น จะค่อยๆลดลง เหมือนกับปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีการระบาดมาก่อน โดยเฉพาะประเทศทางยุโรป”   ข่าวจาก :  […]