เจ้าของห้องเช่าร้อง ‘บิ๊กตู่’ เลิกประกาศ สคบ.ห้ามเก็บบิลค่าน้ำค่าไฟเกินจริง ชี้ทำไม่ได้!

Advertisement   ผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า ร้อง “บิ๊กตู่” ยกเลิก ประกาศ สคบ. ห้ามย้ายของผู้เช่าผิดสัญญา-เก็บบิลค่าน้ำค่าไฟเกินจริง บอกทำขาดทุน เสี่ยงโทษอาญา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจห้องเช่า นำโดย น.ส.รัชตา ตันติวิทยากุล พร้อมด้วย ดร.จิณณา สืบสายไทย และผู้ประกอบการห้องเช่ากว่า 60 คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีได้รับความเดือดร้อนจากประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยไม่มีการขอความเห็นหรือความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จึงอยากให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว และให้การจัดทำขึ้นใหม่ต้องมีการถามความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพราะหลายเรื่องไม่มีความชัดเจน สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการ เช่น 1. ประเด็นการห้ามผู้ประกอบการกำหนดอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเกินกว่าราคาที่การไฟฟ้า การประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบการ ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ประกอบการจะไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะค่าบริการดังกล่าวมีค่าผันแปรในทุกรอบบิล ทั้งรอบบิลที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากผู้เช่า […]