ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส

Advertisement Advertisement   ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2564 ตำแหน่ง เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ประสบการณ์ ไม่ระบุ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่ ความรับผิดชอบหลัก ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้และรับเป็นพนักงานประจำท้องถิ่น (Local) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์วิจัยสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ จัดทำดัชนีและเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ ประเมินและประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจของภาคและเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค การบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ภาวะการค้าชายแดนและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน Connectivity ของ ธปท. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data […]

แบงก์ชาติจ่อเชื่อมคิวอาร์โค้ด “3 ประเทศ” สิงคโปร์ เมียนมา กัมพูชา

“ธปท.” เร่งเดินหน้าพัฒณาระบบชำระเงินข้ามแดน ผ่านคิวอาร์โค้ด หวังกลางปีนี้เชื่อมบริการ 3 ประเทศ สิงค์โปร์ เมียนมา กัมพูชา เผยสถิติระบบแบงก์ขัดข้องไตรมาส 4 ปี 62 ยังสูง รวม 17ครั้ง พบ “อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง” ล่มถี่ นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ปัจจุบันมีความคืบหน้ามากขึ้น ในการพัฒนาระบบชำระเงินข้ามพรมแดน (cross-border payment) ผ่านคิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะ 3 ประเทศได้แก่ สิงคโปร์ เมียนมา และกัมพูชา คาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการการชำระเงินข้ามแดนใน 3 ประเทศได้ ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป จากก่อนหน้านี้ ธนาคารธนชาตให้บริการในประเทศลาวแล้ว ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันมีหลายสถาบันการเงิน ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อให้บริการข้ามประเทศมากขึ้น ในประเทศกัมพูชา เช่น ธนาคารกรุงไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบชำระเงิน ในประเทศสิงคโปร์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้พัฒนาระบบชำระเงินไปแล้วในประเทศญี่ปุ่น โดยการให้บริการชำระเงินข้ามประเทศในปัจจุบัน […]

1 2 3 6
error: