แบงก์ชาติ รับสมัคร นศ.จบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ TOEIC550 บัดนี้-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   ธปท. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งมีและไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ ดังนี้ 1) นโยบายการเงิน 2) ตลาดการเงิน​ 3) นโยบายและกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน​ 4) นโยบายระบบการชำระเงิน​ 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) Data Analytics​ 7) กฎหมาย​ Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● สัญชาติไทย ● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ธปท. ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: [email protected] รับสมัครบัดนี้-31มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-2เม.ย.66

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 28,500 – 42,800 บาท TOEIC 650 ขึ้นไป สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Detail.aspx  ตั้งแต่บัดนี้ – 2 เมษายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม -งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581 -Email: [email protected] หรือ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

แบงก์ชาติ รับสมัครนักพัสดุ วุฒิ ป.ตรี TOEIC550 บัดนี้-22ม.ค.66

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสม้ครนักพัสดุ/นักพัสดุอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มกราคม 2566) ประสบการณ์ ● หากมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้าง / Certificate ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ จากกรมบัญชีกลางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หรือเทียบเท่า ● มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 550 ขึ้นไป ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ● มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 750 คะแนนขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ● มีทักษะการใช้โปรแกรม […]

แบงก์ชาติ รับสมัครผู้ตรวจสอบ ป.ตรี TOEIC600 บัดนี้-31ธ.ค.65

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร 31ธ.ค.65) ประสบการณ์ ● หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ หรือด้าน Risk Analytics/Risk Management หรือ หากมี Certificates ที่เกี่ยวข้อง เช่น FRM PRM หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) รวมทั้ง Risk Management ● มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ ● มีความรู้หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้ง มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ● มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป […]

แบงก์ชาติ รับสมัคร จนท.บริหารความเสี่ยง ป.ตรี TOEIC650 บัดนี้-27ธ.ค.65

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ บัดนี้-27ธ.ค.65 ประสบการณ์ ● มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน หรือสถาบันการเงิน หรือตลาดการเงิน หรือระบบชำระเงิน อย่างน้อย 1 ปี ● หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรืองานกำกับดูแลด้านกฎหมาย/ธุรกิจ (Compliance) จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ● ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 […]

แบงก์ชาติเปิดสถิติไตรมาส3 แอพแบงก์ล่ม นานสุด46ชั่วโมง

30 ต.ค.2565 ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์ พบว่าช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ธนาคารที่มีปัญหาแอพพลิเคชั่นล่มบ่อยครั้งที่สุดและนานที่สุด คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต ที่ล่มถึง 6 ครั้ง เป็นเวลา 46 ชั่วโมง รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ล่ม 6 ครั้ง เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ขณะที่ธนาคารยูโอบี ล่ม 1 ครั้ง ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือ คือ กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ซิตี้แบงก์ ซีไอเอ็มบี และทิสโก้ ล่มธนาคารละ 1 ครั้ง 1 ชั่วโมง ส่วนที่เหลือไม่มีรายงานเรื่องความขัดข้องเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นเกิดขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มีรายงาน เอทีเอ็มและซีดีเอ็ม ขัดข้อง 4 ครั้ง ระยะเวลา 6 ชั่วโมง […]

แบงก์ชาติอนุมัติ ต่ออายุมาตรการจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต5% จนถึงปี 66

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมานายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า ว่า ตามที่ ธปท. ได้ออกมาตรการทางการเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงมีกลไกให้สถาบันการเงิน ส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้ครอบคลุมมากขึ้นนั้น ล่าสุดวันนี้ ในวันนี้ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน หรือ กนส. เห็นว่า เศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนขึ้น แม้การฟื้นตัวยังไม่เท่าเทียมกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจ แต่ก็เริ่มส่งผลดีต่อสถานะของลูกหนี้หลายกลุ่ม ขณะที่ระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงสะท้อนจากเงินกองทุน เงินสำรอง และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง ทำให้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ผ่อนปรนและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินที่ส่งผลเป็นวงกว้าง หรือ broad-based มีความจำเป็นลดลง และสามารถทยอยปรับเข้าสู่ระดับปกติได้ (policy normalization) โดยยังเน้นมาตรการเฉพาะจุด (targeted) เพื่อดูแลลูกหนี้รายย่อยกลุ่มเปราะบาง ในการนี้ ธปท. จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแล ยกตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ด้วยมาตรการที่เฉพาะเจาะจง ทั้งการผลักดันผ่านมาตรการที่ยังมีผลอยู่ ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างหนี้เดิม การเติมเงินใหม่ให้กับภาคธุรกิจ รวมถึงมีมาตรการใหม่เพิ่มเติมเพื่อดูแลลูกหนี้รายย่อยที่ยังเปราะบาง ดังนี้ 2.1 […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป

  ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝตท. สนช. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือSoftware Engineering หรือCyber Security มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และสนใจงานตรวจสอบด้าน IT หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT เช่น CISA , CISM , CISSP เป็นต้น และ/หรือมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคเชิงลึกด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing , AI , […]

คืนเงินครบแล้ว130ล้าน แบงก์ชาติวางแนวทางป้องกันดูดเงินซ้ำ

แบงก์ชาติชี้แจงคืนเงินบัตรถูกโกงครบแล้ว 130 ล้านบาท พร้อมวางแนวทางเข้มป้องกัน เร่งประสานงานใช้รหัส OTP ยืนยันชำระเงิน ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 กรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้า โดยเกิดจากมิจฉาชีพสุ่มข้อมูลบัตรและนำไปสวมรอยทำธุรกรรม โดยพบว่าระหว่างวันที่ 1 – 17 ตุลาคม 2564 มีบัตรของธนาคารจำนวน 10,700 ใบ ถูกนำไปทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าว มูลค่ารวมประมาณ 130 ล้านบาท ซึ่งแต่ละธนาคารมีระบบการตรวจจับธุรกรรมที่ผิดปกติตามลักษณะประเภทร้านค้าและประเภทสินค้าอยู่แล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันและดำเนินการแก้ปัญหาไปแล้ว ธปท. และสมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจงการดำเนินการเพิ่มเติมล่าสุดของธนาคาร ดังนี้ 1. วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารได้คืนเงินให้แก่ลูกค้าบัตรเดบิตที่ได้รับความเสียหาย ในกรณีข้างต้นครบทุกรายแล้ว ในส่วนของบัตรเครดิตได้ดำเนินการตั้งพัก เร่งตรวจสอบ และยกเลิกรายการ โดยลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติและไม่มีการคิดดอกเบี้ย 2. ธนาคารได้ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ (1) ตรวจจับธุรกรรม ที่ผิดปกติ […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป

  ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2564) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1(ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กันยายน 2564) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง […]

1 2 6
error: