ธ.ก.ส.จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่รับน้ำเพื่อช่วยเหลือ13ชีวิตทีมหมูป่า ครัวเรือนละ3,000บาท

Advertisement   นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อช่วยเหลือนนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าจำนวน 13 ชีวิต โดยเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่ทำนาที่เป็นจุดรับน้ำ 3 ตำบล คือ ต.ศรีเมืองชุม ต.โป่งผา และ ต.บ้านด้าย จำนวน 1,397 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 101 ราย ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะมอบเงินจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย ให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกราย ส่วนการเยียวยานาข้าวเสียหาย จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในอัตราไร่ละ 1,113 บาท และหากเกษตรกรที่เสียหายมีการทำประกันภัยข้าวนาปีไว้ก็จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายไร่ละ 1,260 บาท ซึ่งธ.ก.ส. กำลังเร่งประสานสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรโดยเร็ว ซึ่งเมื่อรวมแล้วเกษตรกรที่ทำประกันภัย จะได้รับการเงินช่วยเหลือรวมไร่ละ 2,373 บาท และหลังจากนั้น ธ.ก.ส. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้าไปดูแลและฟื้นฟูตามสภาพความเป็นจริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ส่วนของการปรับแผนการระบายน้ำ ที่อาจส่งผลกระทบไปยังชาวบ้านในตำบลอื่นๆ เช่น […]

(สมัครออนไลน์)ธกส.รับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน วุฒิป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-5ก.ค.61

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561 1. พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ ระดับ 10 จ านวน 1 อัตรา เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์ด้านการคำนวณ เบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย การคำนวณมูลค่าและประเมินความเพียงพอเงินสำรองประกันภัย ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการประกันภัย รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความสามารถในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี […]

(สมัครออนไลน์)ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-5ก.ค.61

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561 1. พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี และมีประสบการณ์ด้านการคำนวณ เบี้ยประกัน และออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย การคำนวณมูลค่าและประเมินความเพียงพอเงินสำรองประกันภัย ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการประกันภัย รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีใบอนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินงานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ มีความสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีความสามารถในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่รับผิดชอบงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี 2. พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ ไม่เกินระดับ 9 จำนวน […]

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช. 9เม.ย.-1พ.ค.61

    สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ (สาขาสนามชัยเขต) ระหว่างวันที่ 9 เม.ย.- 1 พ.ค. 61 ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 038-817817 ต่อ 63      

ธกส.ขายสลาก50บาท หวังให้ผู้ซื้อรายย่อยเข้าถึง วงเงิน5,000ล้าน

  ธ.ก.ส.เล็งออกสลากขายรายย่อยราคาไม่เกินหน่วยละ 50 บาท คาดประเดิมก้อนแรกออกช่วงครึ่งหลังปีนี้ 5,000 ล้าน  ถูกรางวัลตั้งแต่3ตัว   รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ในปี 2561 ธ.ก.ส.มีแผนออกสลากออมทรัพย์อีก 3 ชุด เพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ที่ครบกำหนด จำนวน 2 ชุด และเปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ชุดใหม่ ได้แก่ ชุดเกษตรยั่งยืน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของสลากชุดเกษตรยั่งยืนที่มีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ได้ศึกษาเรื่องการออกสลากแบบรางวัล 3 หรือ 4 ตัว โดยจะปรับราคารับฝากให้ลดลงจากปกติรับฝากอยู่ที่หน่วยละ 100 บาท กำลังพิจารณาอยู่ระหว่างการรับฝากที่ 20, 30 และ 50 บาท เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยที่อยากออมเงิน ไปพร้อมกับการเสี่ยงโชคมีโอกาสถูกรางวัล และกรณีที่ไม่ถูกรางวัล ยังได้รับเงินต้นคืนทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ย ดังนั้น ในเบื้องต้นได้มีการการหารือภายในคณะกรรมการแล้ว […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-23ก.พ.61

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 ตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ไม่น้อยกว่า 7 ปี มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน […]

(งานรัฐวิสาหกิจ)ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-26ธ.ค.60

      ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อเป็นพนักงานระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำ ฝ่ายปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปีบัญชี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Software ระดับ 4  จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 มีความสามารถเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น VISUAL C# , JAVA SCRIPT […]

ธกส. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ต.ค.60

  ธกส. โดยสมาคมสโมสรพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส.ธกส.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน – สต๊อกสินค้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : อายุ 25 – 35 ปี ปริญญาตรี สาขาการบริการ สาขาการเงิน การบัญชี การจัดการ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการ ส.ธกส. ชั้น 6 อาคารโพเดียม ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ  27 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ธกส.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์ บัดนี้-22ก.ย.60(อ่านรายละเอียดด้านใน)

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ลูกจ้างประเภทที่ 1 (Call Center) ประจำปีบัญชี 2560 ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ 3 อัตรา (เป็นตำแหน่งที่มิใช่พนักงาน หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร) 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 22 กันยายน 2560) 2. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที 3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี 4. สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย) 5. มีน้ำเสียงไพเราะ […]

(สมัครทางอินเทอร์เน็ต)ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20มิ.ย.60

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) ประจำปีบัญชี 2560 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ลูกจ้างประเภทที่ 1) เป็นตาแหน่งที่มิใช่พนักงาน จำนวน 5 อัตรา หากมีผู้ผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นเป็นบัญชีอัตราสำรอง 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2560) – สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คา/นาที – สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี – สามารถทางานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย) – มีน้าเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง […]

1 3 4 5