ธ.ก.ส. รับสมัครสอบเป็นพนักงานด้านคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-28ต.ค.65

Advertisement Advertisement   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 11 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ – ปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เช่น ระบบงานสินเชื่อ ระบบงานเงินฝาก ระบบงาน Mobile Phone Banking – ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบรักษาความมั่นคง ปลอดภัย การติดตาม ควบคุม ดูแล การแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารในศูนย์คอมพิวเตอร์ และส่วนงานต่าง ๆ ในนาคาร การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ – ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา แนะนำ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบในความรับผิดชอบ Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ […]

ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุพนักงาน630อัตรา ป.ตรี 17-21ต.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565 จำนวน 630 อัตรา โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1. ภาคเหนือ 106 อัตรา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร) 2. ภาคอีสาน 329 อัตรา (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา […]

ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุนิติกร วุฒิ ป.ตรี TOECIC500 มีใบอนุญาตฯ 15อัตรา

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 จำนวน 15 อัตรา – อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565) – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขานิติศาสตร์ (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ – สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้ – หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ – หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีผลคะแนน การสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน รับผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com บัดนี้-21ต.ค.565 และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 […]

ธ.ก.ส.สาขาตะพานหิน รับสมัคร จนท.ลงทะเบียน28อัตรา วุฒิ ปวช.ขึ้นไป บัดนี้-2ก.ย.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565” ประจำสาขาตะพานหิน 28 อัตรา – เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ – ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. – ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิจิตร เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถ เดินทางได้สะดวก – เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการ ลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น – สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน – สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี – มี E-Mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้ – เป็นบุคคลที่สาขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะ ปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล […]

ธ.ก.ส. สาขาร่อนพิบูลย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน14อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร่อนพิบูลย์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565″ประจำจุดลงทะเบียน ธ.ก.ส. สาขาร่อนพิบูลย์ 1. กลุ่มที่ 1 จัดจ้างเพื่อช่วยงานสาขา จำนวน 2 อัตรา ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และ Scan เอกสารเข้าระบบ ระยะเวลาจ้าง 45 วัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 2. กลุ่มที่ 2 จัดจ้างเพื่อช่วยงานในพื้นที่รายตำบล จำนวน 12 อัตรา ทำหน้าที่จัดทำเอกสารของ ผู้ลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ หน่วยรับลงทะเบียน ระยะเวลาจ้าง 45 วัน ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 19 […]

ธ.ก.ส. สาขายางสีสุราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวส./ป.ตรี16อัตรา

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขายางสีสุราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวน 16 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 45 วัน – เพศ ชาย/หญิง – มีสัญชาติไทย – บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิ การศึกษา – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวส. – เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา และสามารถเดินทางได้สะดวก – สามารถช่วยงานในพื้นที่ตำบล ยางสีสุราช ดงเมือง แวงดง บ้าน สร้างแซง นาภู และหนองบัวสันตุ และทำหน้าที่จัดทำเอกสารของผู้ลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาที่หน่วยลงทะเบียน อัตราเงินเดือน […]

ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม เชียงใหม่ รับสมัครจนท.โครงการลงทะเบียน ปวส./ป.ตรี

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส.สาขาแม่แจ่ม – เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ – สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หากมี รถจักรยานยนต์เป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้า ร้อยบาท) – ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาแม่แจ่ม […]

ธ.ก.ส. สาขาดอกคำใต้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาดอกคำใต้ – เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับ ปวส. หรือระดับ ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ ตำบลดอกคำใต้ ตำบลบุญเกิด ตำบลสว่างอารมณ์ ตำบลสันโค้ง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อัตราเงินเดือน : ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาดอกคำใต้ 15-22 สิงหาคม […]

ธ.ก.ส. สาขาปง พะเยา รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8ส.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาปง – เพศชาย หรือเพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี ระดับ ปวส. หรือ ระดับ ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอปง อัตราเงินเดือน ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาปง บัดนี้-8ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธ.ก.ส. สาขาเชียงม่วน รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-5ส.ค.65

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สังกัด ธ.ก.ส. สาขาเชียงม่วน – เพศชาย หรือ เพศหญิง และสัญชาติไทย – อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร) – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี วุฒิ ปวส./ป.ตรี – เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน อัตราเงินเดือน – ระดับ ปวส. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 11,500 บาท – ระดับ ป.ตรี ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาเชียงม่วน บัดนี้-5ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3