ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานจำนวน 600 อัตรา วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

Advertisement ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานจำนวน 600 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1) Customer Service Office/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) 500 อัตรา   คุณสมบัติผู้สมัคร   – วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ (เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป)   – อายุ ไม่เกิน 27 ปี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และรักงานบริการ   – หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย หรือ Teller จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   – สามารถทำงานในวันหยุดได้   – ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว2) ผู้แทนขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย 100 อัตราคุณสมบัติผู้สมัคร    – วุฒิ ปวส.ขึ้นไป   – […]