330อัตรา!!! ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช.บัดนี้-9ก.พ.61

Advertisement     บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 330 อัตรา  1.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา  และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 2.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานปฏิบัติการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่  9 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา  และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท 3.ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน งานบริการหลุมจอดอากาศ ส่วนบริการเขตการบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศสุวรรณภูมิ  264 อัตรา   อัตราเงินเดือน 11,770 บาท  เพศชาย วุฒิปวช. ไม่กำจัดสาขา   และมีใบขับขี่รถยนต์ทุกประเภท […]