ม.จ.จุลเจิม แจงไม่ได้ใช้คำรุนแรงวิจารณ์ หลังอนาคตใหม่จ่อฟ้อง ชี้ควรมีวุฒิภาวะการเมือง รับฟังความเห็นต่างได้

8 มี.ค.62 ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้เขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว @Chulcherm Yugala แสดงความเห็นกรณี พรรคอนาคตใหม่ยื่นฟ้องหมิ่นประมาท ระบุว่า ม.จ.จุลเจิม กล่าวหาพรรค โดยระบุว่า ขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้กำลังใจผม ผมจะยังคงยืนหยัดในความเชื่อของผม และเดินตามวิถีที่ได้เดินมาไปจนตลอดชีวิต สิ่งที่ผมได้เขียนมาโดยตลอดในเรื่องความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่เพียงเพราะผมมีคำนำหน้านามว่า ม.จ. แต่เป็นเพราะผมเป็นคนไทยที่ยึดมั่นในสถาบันหลัก ที่สร้างความเป็นปึกแผ่นของพระราชอาณาจักรนี้ ร่วมกัน คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่ในช่วงหลังนี้ผมอาจจะเขียนเกี่ยวกับพรรคอนาคตใหม่รุนแรง แต่นั่นเป็นเพราะใน บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลาย พรรคอนาคตใหม่นี้พูดในลักษณะสุ่มเสี่ยงที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ผมอาจจะเขียนด้วยอารมณ์ ด้วยถ้อยคำที่อาจจะไม่ดีไปบ้าง แต่สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น ทางการเมือง ตราบใดที่ไม่ใช่คำด่าทอ ไม่ใช่คำผรุสวาท ไม่ใช่คำด่าสาปแช่งให้ใครไปเสียชีวิต ก็ควรแสดงออกได้อย่างเสรี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ถ้าเราจะก้าวหน้า และพัฒนาประเทศกันต่อไปได้ เราก็ควรจะมีวุฒิภาวะทางการเมืองมากพอเพื่อรับฟังคำเห็นต่าง ได้ แต่ด้วยความเป็นคนไทยที่ผ่านวันเวลามาอย่างผม ก็อดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์ ก็คงไม่ต่างจากอารมณ์ของคนที่คิดในอีกทางหนึ่ง ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ ซึ่งก็คงจะต้องมีขอบเขต และทุกคนก็มีสิทธิในทางศาล เคารพในการตัดสิน […]