ศุลกากรยันไม่ได้ตรวจโน้ตบุ๊ค-นาฬิกาเข้ม ชี้เป็นกฎหมายเก่า อย่าเพิ่งตกใจ!!

Advertisement   อธิบดีศุลกากรยันไม่ได้เพิ่มความเข้มงวด ตรวจสอบนำของมีค่า โน้ตบุ๊ค นาฬิกา กล้อง เข้า-ออกต่างประเทศ แจงประกาศทั้ง 2 ฉบับเป็นกฎหมายเดิมที่มีการยกเลิก และต้องประกาศออกมาใช้ใหม่เท่านั้น  ชาวบ้านไม่ต้องตกใจ  สืบเนื่องจาก กรมศุลกากรได้ออกประกาศกรมศุลกากร 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศที่ 59/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติการศุลกากรในการตรวจปล่อยผู้โดยสารและหีบห่อสัมภาระระหว่างสนามบินภายในประเทศ โดยวิธีการ Check Through ซึ่งใช้ในกรณีที่ผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือโดยเที่ยวบินเดิม ระหว่างสนามบินในประเทศ เพื่อผ่านเข้ามาในหรือออกนอกราชอาณาจักร และ ประกาศที่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน ซึ่งใช้ในกรณีสัมภาระผู้โดยสารที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับผู้โดยสารให้เป็นไปตามหลักสากล โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวชี้แจงว่า  ประกาศ 2 ฉบับดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายใหม่ แต่เป็นการนำกฎหมายฉบับเดิมที่มีการยกเลิกไปก่อนหน้านี้ กลับมาประกาศให้มีผลบังคับใช้อีกครั้ง เนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้ว กรมศุลฯ มีการปฏิรูปกฎหมายศุลกากรครั้งใหญ่ โดยใช้พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ทำให้ประกาศที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายเดิมต้องถูกยกเลิกตามไปด้วย […]