สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศ303ทุน ระดับป.ตรีปีสุดท้ายและป.โท รับสมัครบัดนี้-27ธ.ค.61

Advertisement     สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) และทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)) ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. – 27 ธ.ค. 61 ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal