ห้ามเอาไปเด็ดขาด!! หลวงปู่เตือน! ขอบิณฑบาตเหยื่อทัวร์มรณะ! ญาติห้ามทำอะไร! ทิ้งไว้ที่วัดก่อนอีก 3 วันค่อยมาเก็บกระดูก!!

Advertisement (26 มี.ค.) เมื่อเวลา 07.30 น. ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ ที่วัดป่าดงกระยอมอุดมคุณตำบลห้วยโพธิ์ และวัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ ได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพ เหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุรถทัวร์มรณะ ซึ่งได้ฌาปนกิจแบบเผากองฟอนหรือเชิงตะกอนตามทำเนียมโบราณ เนื่องจากเมรุที่จะเผาไม่เพียงพอ ทั้งนี้ การเผาศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยที่วัดดงกระยอมอุดมคุณ ตำบลห้วยโพธิ์ ได้ทำการฌาปนกิจไป 5 ศพ ขณะที่วัดป่าพุทธมงคล ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ฌาปนกิจจำนวน 9 ศพ แต่ในวันนี้ทั้ง 2 วัดญาติไม่ได้ทำการเก็บกระดูกผู้เสียชีวิต เนื่องจากหลวงปู่หนูอินทร์ เจ้าอาวาสฯ และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขอบิณฑบาตเอาไว้ เพราะเป็นการลดความร้อนแรง และต้องการให้เป็นไปตามความเชื่อของโบราณประเพณี เพราะการเสียชีวิตที่ไม่ปกติธรรมดาถือว่าเป็นผีตายโหง จึงจำเป็นที่จะต้องลดความร้อนแรงของอาถรรพ์ จึงได้ปล่อยเอาไว้ 3 วัน ครบตามนั้นจึงจะทำพิธีเลี้ยงพระ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต วันนี้ภายในวัดญาติจึงทำได้เพียงการทำบุญ ทั้งนี้ ขณะที่ในวันนี้ ญาติได้เตรียมเอกสารเพื่อส่งกับเจ้าหน้าที่ คปภ.เพิ่มเติม เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน เพราะรถคันนี้ได้ทำประกันแบบภาคบังคับ และทำประกันแบบภาคสมัครใจเอาไว้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินรายละ 650,000 บาท ทันทีเมื่อผ่านการตรวจเอกสาร ซึ่งขณะนี้เอกสารได้ผ่านแล้ว 10 ราย ซึ่งการจ่ายค่าสินไหมจะเริ่มในวันที่ […]