กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทย ฝึกงานฟรีที่ญี่ปุ่น3ปี มีเบี้ยเลี้ยง พร้อมเงินสนับสนุนประกอบอาชีพ รับสมัครบัดนี้-7มี.ค.62(อ่านรายละเอียดด้านใน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร  IM Japan  3 ปี ตำแหน่งคนงานทั่วไป พร้อมเงินเดือนตลอดการฝึกงาน และมอบเงินสนับสนุนประกอบอาชีพอีก 600,000 เยน เมื่อกลับมาเมืองไทย สมัครฟรีตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2562 นี้เท่านั้น นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ปี 2562 ครั้งที่ 2 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน โดยในเดือนแรกได้รับเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 22,600 บาท พร้อมรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ยกเว้นค่าอาหาร […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครหญิงไทย วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.สูงไม่ต่ำกว่า150ซม. ไปฝึกงานญี่ปุ่น3ปี มีรายได้! สมัครฟรี! 14-16ม.ค.62

    กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร  IM Japan ปี 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี และมีเงินสนับสนุนประกอบอาชีพ 600,000 เยน สมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่าน องค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และในเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน […]

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น3ปี สมัครฟรี! มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน! รับสมัครบัดนี้-7ธ.ค.61

    กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี คุณสมบัติเป็นเพศชาย มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน และมีเงินสนับสนุนประกอบอาชีพให้อีก 600,000 เยน เมื่อฝึกครบ 3 ปี สมัครฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan ) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – […]