BEM(บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ)รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.60

Advertisement   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ลงทะเบียนสมัครงาน โปรดลงทะเบียนสมัครงานทางเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th เพื่อให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ การติดต่อสอบถาม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง […]

BEM(ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ปิดรับสมัคร28,30เม.ย.60

  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ลงทะเบียนสมัครงาน โปรดลงทะเบียนสมัครงานทางเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th เพื่อให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ การติดต่อสอบถาม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง […]

(สมัครออนไลน์)บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) รับสมัครงาน 19ตำแหน่ง 62อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการ รวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ 1. เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนระบบสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา ปิดรับสมัคร 15 ม.ค.60 2. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ(.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.59 3. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ด่วน!!!) จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 ธ.ค.59 4. เจ้าหน้าที่ แผนกที่ประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ปิดรับสมัคร […]