สนามใหญ่มาแล้ว!! กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบบรรจุรับราชการ ระดับ ป.ตรี-ต่ำกว่า ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์23-31ก.ค.61(อ่านรายละเอียดด้านใน)

Advertisement     กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ระดับ ป.ตรี 9 อัตรา ระดับต่ำกว่า ป.ตรี 61 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23-31 ก.ค.61 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0 2257 7230 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม    

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือปี2561

    กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ปีการศึกษา 2561 – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ปวช. หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า – เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (เป็นผู้เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2541-31ธ.ค.2543) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค.61 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (เป็นผู้เกิด 1ม.ค.37-31ธ.ค.40) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th ภายในวันที่ 1ธ.ค.60-14ก.พ.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2889 3922, 0 2475 3663-4, 0 2475 3629 และ 0 […]

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-16ธ.ค.59

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา คุณสมบัติ – ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร – เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกกองทหารประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า สำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้ – มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาตัวเรือเหล็ก โครงสร้างตัวเรือ ประกอบโครงสร้าง ซ่อมสร้างเรือเหล็กหรือโลหะอื่น ดัดแปลง รื้อ แก้ไข ประกอบและขยายแบบ ตัวเรือเหล็กหรือโลหะอื่น และอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ – ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล […]

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 28พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 1. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) 1 อัตรา แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า – อายุไม่เกิน 30 ปี – เพศชาย/หญิง – มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี 2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) 2 อัตรา แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า – อายุไม่เกิน 30 ปี – เพศชาย/หญิง – มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท รวมถึงได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท […]

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 รับสมัคร28พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ชาย/หญิง 13 อัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย.-9 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน 11-14,18-21ต.ค.59

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 11-14 ต.ค.59 และ 18-21 ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(48อัตรา)กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการ ประจำปี2559 รับสมัคร15-22ส.ค.59

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔๘ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://www.navy.mi.th/person หรือ โทร.๐ […]

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง (1-7 ส.ค.56)

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง ประจำปี 2556   สมัครงานราชการ กองทัพเรือ โดยให้บุคคลทั่วไปสมัครสอบเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน 2 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน 11 สาขา ดังนี้ ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา […]