รับทั้งชายและหญิง!!! หลายอัตรา!!! หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง13-14ธ.ค.และ17-18ธ.ค.61

Advertisement     หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จ.นราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ***จำนวนหลายอัตรา*** คุณสมบัติ เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม./น้ำหนัก 45 กก.ขึ้นไป อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.3 เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม./น้ำหนัก 40 กก.ขึ้นไปอายุ 18 – 25 ปี วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองดังนี้ (สมัครแล้วสอบคัดเลือกเลย ทดสอบร่างกายตั้งแต่เวลา 8.00 น.ขึ้นไป) กองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ภายในวันที่ 13-14 ธ.ค.61 […]

นักรบชุดดำ รับหลายอัตรา!!! กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็น อส.ทพ.10-13พ.ย.61

    กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานที่ 44 คุณสมบัติ : ทหารกองหนุน ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 30 ปี มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี พิจารณาความสามารถพิเศษ นักกีฬา/คอมพิวเตอร์/ช่างสาขาต่างๆ ฯลฯ หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาวุฒิการศึกษา(มัธยมศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.8 จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่น ขนาด […]

ทหารพรานลงใต้! กรมทหารพรานที่41 ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย วุฒิ ม.3 สอบเป็น อส.ทพ. บัดนี้-10ต.ค.61

    กรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี  ส่วนสูง 160 ม. ขึ้นไป/รอบอก ไม่ต่ำกว่า 68/69 ซม. วุฒิ ม.3/เทียบเท่า ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด.ปี 3 อายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไข ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างการเป็นจำเลยคดีอาญา มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ต้องไม่เป็นผู้ที่ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541) หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตัวเอง บิดา มารดา จำนวน 2 […]

#รับทั้งชายหญิง #นักรบชุดดำ #ลงใต้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน11-12และ14-15ก.ค.61

    หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติงานพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพศชาย อายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 เพศหญิง อายุ 18-25 ปี วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร 11-12 ก.ค.61 และ 14-15 ก.ค.61 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม