ทหารพรานลงใต้! กรมทหารพรานที่41 ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย วุฒิ ม.3 สอบเป็น อส.ทพ. บัดนี้-10ต.ค.61

Advertisement     กรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี  ส่วนสูง 160 ม. ขึ้นไป/รอบอก ไม่ต่ำกว่า 68/69 ซม. วุฒิ ม.3/เทียบเท่า ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด.ปี 3 อายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไข ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างการเป็นจำเลยคดีอาญา มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ต้องไม่เป็นผู้ที่ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541) หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตัวเอง บิดา มารดา จำนวน […]