นักรบชุดดำ รับหลายอัตรา!!! กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็น อส.ทพ.10-13พ.ย.61

    กรมทหารพรานที่44 รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัด กรมทหารพรานที่ 44 คุณสมบัติ : ทหารกองหนุน ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 30 ปี มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี พิจารณาความสามารถพิเศษ นักกีฬา/คอมพิวเตอร์/ช่างสาขาต่างๆ ฯลฯ หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ สำเนาวุฒิการศึกษา(มัธยมศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สด.8 จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่น ขนาด […]

ทหารพรานลงใต้! กรมทหารพรานที่41 ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือนชาย วุฒิ ม.3 สอบเป็น อส.ทพ. บัดนี้-10ต.ค.61

    กรมทหารพรานที่ 41 จ.ยะลา รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี  ส่วนสูง 160 ม. ขึ้นไป/รอบอก ไม่ต่ำกว่า 68/69 ซม. วุฒิ ม.3/เทียบเท่า ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ รด.ปี 3 อายุไม่เกิน 30 ปี เงื่อนไข ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างการเป็นจำเลยคดีอาญา มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นผู้พิการทุพลภาพ หรือโรคที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร ต้องไม่เป็นผู้ที่ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2562 (งดรับผู้ที่เกิด พ.ศ.2541) หลักฐานการรับสมัคร สำเนาบัตรประชาชนตัวเอง บิดา มารดา จำนวน 2 […]