น้อยคนจะเคยเห็น พระบรมฉายาลักษณ์ “พระองค์หญิงฯ” ทรงพระสิริโฉมงดงาม ด้วยฉลองพระองค์ชุดไทย ร่วมพีธีหมั้นพระสหาย

Advertisement เรียกได้ว่าเป็นพระองค์ที่พระสิริโฉมงดงาม "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์" ฉลองพระองค์ชุดไทยโบราณ "แบรนด์จันทร์โสมา" เสด็จร่วมพีธีหมั้นพระสหาย พระองค์หญิงทรงชอบเรียกแทนพระองค์เองว่า "ท่านหญิง" ด้วยพระยศเดิมทรงเป็นหม่อมเจ้ามาก่อน พระองค์หญิงทรงมีพระสหายน้อยเรื่องนี้ถูกอ้างอิงจากเมื่อครั้งหนึ่งทรงเคยประทานสัมภาษณ์ว่า "ท่านหญิงมีเพื่อนน้อย แต่ทุกคนดีมีคุณภาพ" วันนี้ทางทีมงานจะพาไปชมประวัติของชุดไทยโบราณแบรนด์จันทร์โสมา ที่ออกแบบโดย อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดินผ้าทอไหมยกทอง และหัวหน้ากลุ่ม "ผ้าทอยกทองจันทร์โสมา" จากจังหวัดสุรินทร์ ที่ใครๆ เรียกกันว่า "หมู่บ้านผ้าไหมเอเปค" เพราะทำผ้าทอยกทองลวดลายชั้นสูงแบบราชสำนักสำหรับตัดเสื้อและทำผ้าคลุมไหล่ให้กับผู้นำและคู่สมรส เมื่อครั้งไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคเมื่อปี พ.ศ. 2546 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจัดทำผ้าคลุมพระอังสาแด่ราชอาคันตุกะที่เสด็จมาร่วมงานพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 60 ปี และล่าสุดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเครื่องแต่งกายในโครงการ "โขนพระราชทานศาสตร์และศิลป์ของแผ่นดิน"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทอง จันทร์โสมา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องว่า"ทอผ้าไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกตะกอ" เมื่อครั้งทอผ้ายกทองทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จากการริเริ่มผลงานศิลปหัตกรรมของกลุ่มทอผ้ายกทอง"จันทร์โสมา" ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการอนุรักษ์ และฟื้นฟูการทอผ้ายกทองชั้นสูงแบบราชสำนักไทย โบราณ โดยมี อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทยเป็นแกนนำ และเป็นผู้รวบรวมชาวบ้านท่าสว่าง มารวมกลุ่มกันทำงานทอผ้ายามว่าง ขอบคุณภาพจาก : ภูวษา พรธรรมฉัตร