ต่างจากนี้ผิด!! เผยกฎเหล็กทรงผม ตร.ไทยต้องเกรียน-ตร.หญิงห้ามปล่อยยาว-ย้อมสี ห้ามทำกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ!!

Advertisement   เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561     ใจความว่า เครื่องแบบตำรวจแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้แต่งว่าเป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ่ง ที่มีภารกิจผู้รักษากฎหมายและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนให้มีความสงบและเกิดประโยชน์สุข ซึ่งตร.มีความประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัยเมื่อแต่งเครื่องแบบ ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ อันจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ประชาชน ด้วยระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผบ.ตร.เคยกำชับไปก่อนหน้านี้ จึงให้ข้าราชการตำรวจแต่งตัวดังนี้ “ข้าราชการตำรวจชายทุกคน เมื่อแต่งเครื่องแบบ ให้ตัดผมสั้น ด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน ด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ข้าราชการตำรวจชายที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวน หรือการข่าวหรือป้องกันปราบปรามยาเสพติดเมื่อไม่แต่งเครื่องแบบ ให้ไว้ผมรองทรงสูง”     “ห้ามข้าราชการตำรวจทำสีผม หากจำเป็นต้องทำสีผมให้ทำเป็นสีดำได้เพียงสีเดียว และห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผม ให้มองดูแล้วผมเปียก”     “ให้สำนักงานจเรตำรวจ หรือผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี ตรวจสอบ กวดขันดูแลการปฏิบัติระเบียบนี้ และรายงานผลการตรวจสอบให้ตร.ทราบ ผ่านกองวินัย ตามห้วงเวลาที่ […]

เชือดตร.40นาย!!! ผมยาว-เครื่องแบบผิดระเบียบฝ่าฝืนสั่ง ย้ายไปช่วยราชการ ศปก.ตร.

  เรียก 40 ตำรวจผมยาว เครื่องแบบไม่ถูกต้อง เข้ารายงานตัว ศปก.ตร. หลังมีคำสั่งสุ่มตรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ยังพบฝ่าฝืนคำสั่ง กำชับข้าราชการตำรวจเรื่องการแต่งกายและการตัดผมให้เรียบร้อย จากกรณี พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ออกคำสั่งกำชับข้าราชการตำรวจเรื่องการแต่งกายและการตัดผมให้เรียบร้อย และแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2560 และเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้สั่งการผ่านวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง โดยเน้นย้ำถึงข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาว่าต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างนั้น  ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีคำสั่งไปยังหน่วยงานในสังกัด ให้จเรตำรวจ และชุดเฉพาะกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครของทุกหน่วยที่ไม่ตัดผมให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร. โดยให้หาทางจดชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง หรือบันทึกภาพถ่ายส่งไปยังผู้บังคับบัญชา โดยการสุ่มตรวจดังกล่าว พบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ผมยาวในพื้นที่สังกัด บช.น. สตูล นครศรีธรรมราช และพังงา ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร. ดังกล่าว […]