เปิดบัญชีทรัพย์สิน 3อดีต รมต.หลังพ้นตำแหน่ง “ณัฏฐพล” ลดลง134.9ล้าน

Advertisement ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน อดีต 3รมต.พบ “ณัฏฐพล” พ้นเก้าอี้ มีเกือบ 2 พันล้าน “พุทธิพงษ์” 203 ล้าน “ถาวร” 127 ล้าน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ ประกอบด้วย Advertisement นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 มีทรัพย์สิน 359,966,455 บาท นางทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,442,280,260 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 178,382,353 บาท รวมมีทรัพย์สิน 1,980,629,068บาท โดยนายณัฏฐพล แจ้งว่ามีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 454,155 บาท ขณะที่นางทยามีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรวม 121,924,379 บาท รวมมีหนี้สิน […]