มหาดไทย สั่งจัดโต๊ะหมู่-ถวายพระพรออนไลน์ งดการรวมคน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 64

Advertisement วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ปีนี้จัดถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์จังหวัดแทน งดการจัดกิจกรรม ป้องกันการรวมตัวของคนช่วงโควิด-19 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เรียบร้อย ได้แก่ – การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน – ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน – ติดประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้เหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ ส่วนเรื่องกิจกรรมนั้น จะใช้วิธีการลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์จังหวัด งดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของเจ้าหน้าที่และประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด 19 ของ ศบค.