ขั้นตอนซื้อตั๋วรถไฟง่าย ๆ จากตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ

Advertisement เปิดขั้นตอนการซื้อตั๋วโดยสารจากตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร รับชำระเงินเป็นเงินสด และเริ่มให้บริการในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 การเดินทางด้วยรถไฟนับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยังคงได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย ทั้งโดยสารเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกัน บ้างไปทำงาน บ้างกลับภูมิลำเนา หรือบ้างก็ไปท่องเที่ยว เพราะเข้าถึงง่ายและสะดวก แต่บ่อยครั้งในชั่วโมงเร่งด่วนที่เราต้องเข้าคิวรอซื้อตั๋วโดยสารเป็นเวลานาน ๆ การรถไฟแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว จึงเปิดให้บริการ “ตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ” (Automatic Ticket Vending Machine : TVM) สำหรับจำหน่ายตั๋วโดยสารขบวนรถชานเมืองและขบวนธรรมดาในระยะแรก ในเส้นทางกรุงเทพฯ – ลพบุรี / แก่งคอย / นครปฐม / สุพรรณบุรี และอรัญประเทศ โดยสามารถชำระด้วยเงินสด (ธนบัตรและเหรียญ) กับขั้นตอนง่าย ๆ ที่รวดเร็วและเหมาะกับช่วงเวลาการเดินทาง ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการติดตั้งตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ จำนวนทั้งสิ้น 10 เครื่อง ภายในสถานีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 9 สถานี ประกอบด้วย สถานีกรุงเทพ […]