เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร้อง กทม.แก้ปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐานร้อยละ90(มีคลิป)

Advertisement   Advertisement   Advertisement เครือข่ายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค รวมตัวกันหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เรียกร้องให้กรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหา ตู้น้ำหยอดเหรียญเถื่อน                ซึ่ง นางสาวมลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่าปัญหาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่ได้มาตรฐานที่มีงานวิจัยสำรวจชี้ชัดว่ากว่าร้อยละ 90 เป็นตู้เถื่อนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ                คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มสำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่ กทม. 18 เขต รวม 855 ตู้               พบว่า  ไม่มีใบอนุญาตฯ  91.76  เปอร์เซ็นต์ สถานที่ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้บริเวณที่มีฝุ่นมาก ริมถนน ริมทางเท้า อยู่ใกล้แหล่งระบายน้ำเสีย/น้ำขัง หรืออยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะ เสี่ยงแมลงสาบ หนู และแมลงวัน                เครือข่ายเรียกร้องให้ กทม. สั่งการให้ 50 เขต บังคับใช้ทางกฎหมายให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ, ติดตามและตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ที่ติดตั้งแล้ว ให้เรียกมาดำเนินการให้ถูกต้อง แต่กรณีที่สืบหาเจ้าของตู้ไม่ได้ […]