ตำรวจเพชรบุรี นำร่องใช้แอพพลิเคชั่น “เตือนก่อนจับ” ให้ความเป็นธรรม ปชช.

Advertisement ตำรวจเพชรบุรี นำร่อง ใช้แอพพลิเคชั่น “เตือนก่อนจับ” ปรับแนวคิดประชาชนยอมรับการบังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ห้องประชุมเสนาดิสัย ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกวดขันวินัยจราจรลดข้อโต้แย้งการบังคับใช้กฎหมาย  ให้โอกาสแก้ไขพฤติกรรมปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการยอมรับการบังคับใช้กฎหมายของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีเข้าร่วมฝึกอบรม พล.ต.ต.อุทัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากเรามีข้อมูลของตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับรายงานเหตุทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพชรบุรี ทุกวัน พบว่าในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีอุบัติเหตุเยอะมากตั้งแต่ทรัพย์สินเสียหาย บาดเจ็บ และเสียชีวิต ตนมีแนวคิดที่จะกวดขันวินัยการจราจรเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม แต่การที่จะทำให้เป็นรูปธรรมนั้นก็จะไปกระทบอีกมุมมองหนึ่งที่ว่า  ตำรวจจราจรกวดขันเพื่อมุ่งหวังค่าปรับ ส่วนแบ่งอะไรต่าง ๆเหล่านี้ จึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าหากเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือจะเป็นอย่่างไร จึงได้ ให้ทีมตำรวจของเราเขียนแอพพลิเคชั่นขึ้นมา โดยใช้ชื่อแอพพลิเคชั่นว่า “เตือนก่อนจับ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานจราจรสามารถบันทึกข้อมูลของผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เก็บไว้ในฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าผู้กระทำผิดที่กำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ได้กระทำความผิดมาแล้วหรือไม่ เป็นความผิดครั้งแรกจริงหรือไม่อย่างไร อีกทั้งทางผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสุจริต โปร่งใสและยุติธรรมกับทุกฝ่ายทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยภายในสัปดาห์นี้เราจะนำร่องพื้นที่สภ.เมืองเพชรบุรี ที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ก่อน  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะเป็นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น  “เตือนก่อนจับ” ดำเนินการจับผู้กระทำผิดตาม […]