มหิดล เร่งเลือด ตัวเงินตัวทอง หวังพิชิตมะเร็ง ยับยั้งไวรัส -โควิด

Advertisement มหาวิทยาลัยมหิดล เร่งวิจัยศึกษาคุณสมบัติทางยาจากเลือด “ตัวเงินตัวทอง” (Varanus salvator) หวังพิชิตมะเร็ง-COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ครั้งแรกของโลก โดย งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่านายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพยายามวิจัยคุณสมบัติของเลือดตัวเงินตัวทอง เพื่อยับยั้งเซลล์มะเร็งและไวรัสโควิด 19 ซึ่งหากบรรลุผลตามเป้าหมายก็จะเป็นรายแรกของโลก Advertisement งานวิจัยดังกล่าว มีการนำสมมุติฐานว่า ที่ผ่านมา ทำไม ตัวเงินตัวทอง ถึงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จากการกินซากสิ่งมีชีวิต และแม้ในน้ำเน่าเสีย จึงเกิดความคิดที่จะริเริ่มศึกษาถึงระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว ทั้งนี้ จึงได้ทำการขออนุญาต กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเลือดจากตัวเงินตัวทองที่มีลักษณะสมบูรณ์มาศึกษาทางโปรตีนในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เลือดตัวอย่างเพียงเล็กน้อย ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งในเบื้องต้นพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ตลอดจนเชื้อแบคทีเรียบางชนิด รวมถึงอาจต่อยอดเพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อไวรัส ซึ่งรวมถึงเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ได้อีกด้วย Advertisement แม้ตัวเงินตัวทองกำลังใกล้สูญพันธุ์จากการถูกล่า จนได้รับการคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และล่าสุดกำลังมีการผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ที่จะทำเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อนุญาตให้เพาะพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์จิตรกมล ธนศักดิ์ […]

กรมอุทยานฯแนะ กทม. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจัดทัวร์ชม ‘ตัวเหี้ย’ สวนลุมพินี

  วันที่ 2 กันยายน 2561 สปริงนิวส์ รายงานว่า น.ส.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ช่วยจับตัวเหี้ยบริเวณสวนลุมพินี ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย กทม.อ้างว่า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่เข้ามาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก เบื้องต้น สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ กทม. เพราะความเป็นจริงตัวเหี้ย ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร อีกทั้งประชาชนที่เข้ามาสวนลุมพินี ต่างก็คุ้นเคยกับสัตว์ดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนรู้สึกมหัศจรรย์ใจ ที่เห็นสัตว์ชนิดนี้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนสาธารณะร่วมกับประชาชนอย่างปกติสุข ทั้งนี้จากที่ กทม.อ้างว่า พบตัวเหี้ยอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวกว่า 400 ตัว ต่างกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เคยเข้าไปนับได้แค่ 160 ตัว จึงเสนอให้ จัดกิจกรรมนับตัวเหี้ยกันใหม่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  รวมถึงแนะนำให้ทำโครงการเขตพื้นที่พิเศษชมตัวเหี้ยในป่าในเมือง เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ข่าวจาก : สปริงนิวส์