ประเดิม! รมว.ศธ. สั่ง 2 โรงเรียนดังลดค่าเทอม ขู่ดื้อมากอาจถึงขั้นสั่งปิด

Advertisement ‘ตรีนุช’ ลงนามสั่ง 2 โรงเรียนอินเตอร์ลดค่าเทอม บรรเทาความเดือนร้อนโควิด หลังขอขึ้นอีกรอบ หากฝ่าฝืนสั่งงดรับนักเรียน ถ้าดื้อมากอาจถึงขั้นสั่งปิด เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ลงนามประกาศ ลดค่าธรรมเนียมโรงเรียนนานาชาติ 2 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการศธ. ใช้อำนาจสั่งการให้ทั้ง 2 แห่งลดค่าเทอม เนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน( สช.) มีหนังสือขอให้โรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ทบทวนการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อลดภาระผู้ปกครองและบรรเทาความเดือนร้อน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งทุกแห่งก็ทบทวนและปรับลด ไม่จัดเก็บเกินกว่าอัตราของปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา เหลือเพียง 2 แห่งนี้ที่ยังไปทบทวน และเสนอขอเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษา สช.จึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการศธ. ใช้อำนาจสั่งการให้ปรับลดต่อไป […]

ร้อง น.ศ.ป.ตรี อาชีวะ ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2 พัน วอน ‘ตรีนุช’ เร่งแก้ไข

ร้อง น.ศ.ป.ตรีอาชีวะ ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2 พัน วอน ‘ตรีนุช’ เร่งแก้ไข เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 ระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตราส่วน 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 เป็นต้น ตนในฐานะภาคประชาชนและติดตามการทำงานในภารรัฐมาอย่างต่อเนื่องได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรีทั่วประเทศ มี 23 แห่ง และปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัด ศธ. แต่ไม่ได้การพิจารณาเงินเยียวยา […]

ตรีนุช เร่งลดภาระครู-นักเรียน คาด 31ส.ค.นี้ ผู้ปกครองได้เงิน 2,000บาท

ตรีนุช เร่งเดินหน้าลดภาระครู-นักเรียน คาด 31 ส.ค.นี้ ผู้ปกครองได้เงิน 2,000 บาท หลังจาก ครม. มีมติให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา วันที่ 6 ส.ค.2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสังกัดอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ และสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ในอัตรา 2,000 บาทต่อคน โดยจ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครอง 11 ล้านคน วงเงิน 21,600 ล้านบาท น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเพื่อจัดสรรเงินให้ ศธ. ซึ่งตนมอบหมายให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ดำเนินการให้เร็วที่สุด หากสำนักงานงบประมาณจัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้ ศธ.แล้ว จากนั้น ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษาต่อไป […]

‘อิสระ’ จี้ ‘ตรีนุช’ ลาออก เมินใช้อำนาจสั่งลด-คืนค่าเทอม

‘อิสระ’ จี้ ‘ตรีนุช’ ลาออก เมินใช้อำนาจสั่งลด–คืนค่าเทอม ทั้งๆที่ผู้ปกครองเดือดร้อนช่วงโควิด เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่น.ส.ตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาแถลงให้โรงเรียนปรับแผนการสอน หั่นการบ้าน ลดภาระนักเรียน ว่า เรื่องแบบนี้ไม่ต้องให้คนระดับรัฐมนตรีมาสั่งการ ครูเเทบทั้งประเทศเขาก็คิดเป็น จัดลำดับความสำคัญได้ ไม่มีใครอยากสร้างความเครียดให้เด็กเกินจำเป็น แต่ปัญหาวันนี้ต้องแก้ไขคือผู้ปกครองเขาเรียกร้องในยุคโควิด-19 ถามว่า การสั่งลดค่าเทอมอย่างเป็นรูปธรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ที่ไหน จะทำหูทวนลมก้มหน้าก้มตาขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชน โดยไม่ยอมสั่งชัดๆให้คืน หรือลดค่าเทอม ตามมาตรา 33 และ มาตรา 34 ของพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ตามอำนาจที่มีเสียที ท่านอมพะนำอะไรอยู่ถึงไม่สั่ง จะรอให้เด็กถูกเตะออกจากโรงเรียนเพราะค้างค่าเทอม ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอีกเท่าไหร่บางโรงเรียนกดดันผู้ปกครองไม่ออกผลการเรียนให้ แถมขู่ว่า ถ้าไม่จ่ายค่าเทอมก็ไม่ออกเกรดให้ นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกคู่ขนานที่ท่านอยู่ ไม่เอาอีกเเล้วสำหรับการมาชี้เเจงสภาฯแล้วตอบเเบบขอไปที ถึงเวลาจัดลำดับความสำคัญให้ถูกได้เเล้ว นายอิสระ กล่าวว่า ผู้ปกครองเดือดร้อน ภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าอุปกรณ์ดิจิทัล ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าไฟ ค่าอาหารไม่นับที่ต้องจ่ายล่วงหน้า ค่าอาหารกลางวัน ค่ารถรับส่ง […]

กรรชัย ท็อปฟอร์มอีก ปม ศธ. ขอความร่วมมือคืนค่าเทอม ถามกลับ สั่งไม่ได้เหรอ ?

กรรชัย ท็อปฟอร์มอีก ปม ศธ. ขอความร่วมมือคืนค่าเทอม หลังผู้ปกครองร้องโรงเรียนช่วยลดค่าเทอมช่วงเรียนออนไลน์ ถามกลับ ไม่ขอความร่วมมือ แต่เป็นการสั่งไม่ได้เหรอ ด้านรมต. ศธ. ชี้ ไม่มีกฎหมายรองรับในการออกคำสั่ง จากกรณีที่ประกาศจาก ศบค. ล่าสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่มีมาตรการล็อกดาวน์ – เคอร์ฟิว 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด ซึ่ง 1 ในมาตรการคือการให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100 % นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดยหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดเลข 33 สัมภาษณ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีภาครัฐประกาศให้เรียนออนไลน์ แต่รายได้ผู้ปกครองไม่มี […]

ตรีนุช วางแผนรับมือเปิดเทอม เล็งเปิด “ครูพร้อม” ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ตรีนุช วางแผนรับมือ เปิดเทอม เล็งเปิด “ครูพร้อม” ให้ครู-นักเรียน-ประชาชนเรียนรู้ด้วยตนเอง เผย แป่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ วันที่ 11 พ.ค.2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว ศธ. เตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ตามที่ ศธ.ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกสามยังมีความรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ศธ. จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า คือ ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครู นักเรียน […]