กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 25ม.ค.-15ก.พ.60

Advertisement กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท โดยผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์ Advertisement 1. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เปียโน-คีย์บอร์ด) 1 อัตรา  2. ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ซออู้) 1 อัตรา Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 25 ม.ค.-15 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม