มาตรการเด็ดขาด!! นายอำเภอเมืองปานให้ผู้นำท้องถิ่น ดื่มน้ำสาบาน ไม่เผาป่าช่วงหน้าแล้ง ใครฝ่าฝืนให้มีอันเป็นไป!!

Advertisement   Advertisement วันที่ 4 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมอำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง ว่าที่ร้อยตรี สมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธีดื่มน้ำสาบานตนไม่เผาในช่วงห้ามเผาระหว่างวันที่ 10 ก.พ. – 10 เม.ย.62 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่น มีการนำเอามีดดาบและอาวุธปืนเข้าทำพิธี ก่อนจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งได้ดื่มน้ำสาบานตนว่าจะไม่เผาขยะ เผาป่า เผาในที่โล่งแจ้ง ทั้งนี้ได้ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้นำถังน้ำดื่มมาร่วมทำพิธี ก่อนจะให้นำกลับไปเทใส่ถังเก็บน้ำประปาของหมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านได้ดื่มกินกันทุกครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งหากผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปถึงแก่ชีวิต Advertisement แต่หากผู้ใดไม่เข้าไปเผาป่าก็ขอให้มีความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไป ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างจิตวิทยาในการป้องกันรักษาป่าและการเผาป่าในพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังได้มีการลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองปาน ระหว่าง อำเภอเมืองปาน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งจัดให้มีเวรยามลาดตระเวนในพื้นที่ล่อแหลมในเขตรับผิดชอบอีกด้วย ข่าวจาก : ข่าวสดออนไลน์