‘ออมสิน’ มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้า ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.25 %

  (20 ธ.ค.61) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีมติปรับขึ้นอัตรราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารออมสิน พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนลูกค้าผู้ฝากเงิน จึงมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการพยุงค่าใช้จ่ายไม่ให้ผู้กู้ได้รับผลกระทบ จึงยังไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบธนาคาร โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน หรือสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อยและฐานราก จะไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใด ข่าวจาก : PPTVHD36

แบงก์ชาติประกาศขึ้นดอกเบี้ยในรอบ7ปี จากร้อยละ0.25 เป็นร้อยละ1.75 มีผลทันที!!

  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ทำให้จากร้อยละ 1.50 เป็น ร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยให้มีผลทันที การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ของ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี สิ่งที่จะตามมา คือ กลุ่มสินเชื่อ หรือ เงินกู้ ที่มีดอกเบี้ยลอยตัว เช่น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคคล จะปรับขึ้นตามด้วย  "ซึ่งจะมีผลทำให้การจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ระยะเวลาการปลดหนี้ก็จะช้าลง" รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่กู้เงินกับธนาคารก็จะต้องส่งอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ก็อาจมีผลไปถึงต้นทุนทางธุรกิจที่สูงขึ้นตามด้วย การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ของแบงก์ชาติซึ่งเป็นองค์กรอิสระ รัฐบาลไม่มีอำนาจมากำกับดูแล ได้ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาตั้งแต่ต้นปี 2561 แล้ว และเหตุผลที่การประชุม กนง.ครั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่ ปรับขึ้นดอกเบี้ย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ กนง. เปิดเผยว่า ทาง กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง และเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมา มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ กรรมการ […]