โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครช่าง 2 อัตรา 27 ก.ย.-5ต.ค.64

Advertisement   โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. ช่างไฟฟ้า กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 5000 ต่อ 47510 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – […]

กองบิน 6 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา บัดนี้-21 มิ.ย.64

  กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [email protected] เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช/ปวส บัดนี้-7ก.พ.60

สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดโดยย่อดังนี้ 1. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง 2. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตามผลการรับรองของ ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 เกษตรกลาง […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.24-31ม.ค.60

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงานด้านช่าง) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ภายในวันที่ 24-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2017073 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัคร พนง.บริการและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เงินเดือน10,430-11,280

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานบริการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาการขอทานและคนไร้ทึ่พึ่ง จำนวนว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ 2) ปวช./ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า/ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาการขอทานและคนไร้ทึ่พึ่ง 161/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-8661, 0-2245-2700 2. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่มเทคนิคและบริการ จำนวนว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 […]

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 10ตำแหน่ง 14อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ประเภท วิชาชีพเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา – มีประสบการณ์ทำงานหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) 3. ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ […]