โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครช่าง 2 อัตรา 27 ก.ย.-5ต.ค.64

Advertisement   โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. ช่างไฟฟ้า กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาช่างไฟฟ้า 2. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 5000 ต่อ 47510 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – […]

กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัคร พนง.บริการและช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เงินเดือน10,430-11,280

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานบริการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาการขอทานและคนไร้ทึ่พึ่ง จำนวนว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หรือ 2) ปวช./ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่า/ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.ปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 23-27 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาการขอทานและคนไร้ทึ่พึ่ง 161/1 ถ.ประชาสงเคราะห์ ซ.1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทร.0-2246-8661, 0-2245-2700 2. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่มเทคนิคและบริการ จำนวนว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา 1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี – สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 24 ม.ค.57)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงาน เพศชาย มีความรู้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงาน สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพลกองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ สอบวิชาการและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านรายละเอีดยประกาศรับสมัครงานที่นี้

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย อัตราเงินเดือน : 21,320 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง นิติศาสตร์ การบริหาร 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการทั่วไป 3.ชื่อตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเงินเดือน : 12,240 […]